Prawo po naszej stronie

Prawo po naszej stronie

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania społeczeństwa nie tylko Polski, lecz również wielu innych. Praworządność zapewnia wysoki komfort funkcjonowania dla obywateli, którzy mają zapewnienie odnośnie tego, że różnorakie konflikty zostaną rozwiązane sprawiedliwie, kryminaliści skutecznie osądzani, a na wyroki sędziów nikt nie będzie miał zgubnego wpływu. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie są to jedyne cechy szczególne praworządności – jest ich o wiele więcej. W obecnych czasach jest to zagadnienie, które zdecydowanie należy regularnie poruszać. Bez praworządności nie byłoby bowiem dobrze funkcjonującego społeczeństwa – mamy do czynienia ze swoistym fundamentem, na którym budujemy nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz ogólny komfort codziennego funkcjonowania. Z tego względu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić na krótki wywód odnośnie godnych największej uwagi aspektów praworządności.

Wolne media

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że praworządność nie wiąże się tylko i wyłącznie ze skutecznym działaniem organów sądowniczych, ale także należy zwrócić uwagę na wszelkiego typu kwestie czysto społeczne. Wśród nich są bez najmniejszej wątpliwości wolność mediów, które powinny funkcjonować sprawnie, być niezależne i nie mogą być w jakikolwiek sposób ograniczane czy cenzurowane przez takie instytucje, jak przede wszystkim państwo. Dzięki temu obywatele mają gwarancję korzystania z informacji z różnych źródeł, opinii oraz reportaży tworzonych przez niezależnych publicystów i dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale również w znacznie szerszym ujęciu właśnie praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, to jest to zjawisko niewyobrażalnie przykre i zgubne, które znaczącą uderza w praworządność, na jaką wszyscy jako obywatele bez wątpienia zasługujemy.

Wolność zgromadzeń

Kolejnym niewątpliwie kluczowym aspektem praworządności jest wolność do organizacji wszelkiego rodzaju protestów, marszów oraz innych form poparcia lub sprzeciwu różnego rodzaju zjawiskom, najczęściej związanych z tym, w jaki sposób działa obecna władza. Niezwykle ważne jest to, aby obywatele mieli możliwość nie tylko jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii, ale również manifestowania ich, niezależnie od tego, z czym się zgadzają lub nie – jest to potężny filar zarówno praworządności, jak i demokracji.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Żeby obywatele mogli cieszyć się pełnią swoich praw oraz mieli możliwość dokonywania pewnych czynności, niezbędne są sprawnie funkcjonujące urzędy. Wszyscy obywatele mają do czynienia z takimi właśnie instytucjami i regularnie mamy do załatwienia pewne sprawy, które należy w takowych rozwiązać – korupcja wśród urzędników jest zatem niedopuszczalna i nikt nie powinien w jakimkolwiek stopniu wpływać na ich pracę.

Równość względem prawa

Nikt nie może być “lepszy” jeśli chodzi o sprawy karne. Każdy z nas powinien opierać swoje działania na tych samych zasadach, ponosić taką samą odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Niedopuszczalne są sytuacje, w których istnieją równi i równiejsi wobec prawa – mamy wtedy do czynienia ze znaczną skazą na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że sprawiedliwy proces oraz odpowiedni prawnik należą się każdemu, niezależnie od tego, o jaką dokładnie sprawę chodzi. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy również pokusić się o zatrudnienie zaufanego specjalisty w tym zakresie. Na prawników również państwo nie może w jakikolwiek sposób mieć wpływu, ponieważ znacznie gryzie się to ze zjawiskiem praworządności.

Wolne wybory

Podejmowanie decyzji odnośnie skład uobecnego rządu jest jedną z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Bez wolnych wyborów nie można stwierdzić, że żyje się w wolnym państwie, jeśli ten deklaruje się jako państwo demokratyczne – mowa między innymi o kraju, w którym żyjemy. Z pewnością każdy prawnik to stwierdzi. W dzisiejszych czasach trudno zwizualizować sobie komfortowe funkcjonowanie w państwie, w którym władza nie jest wybierana w wolnych wyborach – spójrzmy chociażby za nasze wschodnie granice i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Walczmy o praworządność

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność to jeden z najbardziej kluczowych elementów funkcjonowania każdego państwa. W związku z tym warto dbać o swoje prawa i walczyć o praworządność w każdy możliwy sposób.

Bibliografia:

  1. adwokatadamsawicki.pl
Powrót na górę