Jakie uprawnienia są potrzebne, aby móc świadczyć usługi wysokościowe?

Jakie uprawnienia są potrzebne, aby móc świadczyć usługi wysokościowe?

Czasami może pojawić się potrzeba wykonania usług wysokościowych w firmie. Pojawia się pytanie jakie trzeba mieć uprawnienia, żeby takie prace wykonywać. Przy wykonywaniu takich prac należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ są one ryzykowne. Takie prace to te wykonywane na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach, konstrukcjach budowlanych.

 Dopuszczenie do prac wysokościowych wymaga posiadania uprawnień i ukończonego kursu BHP. Potrzebne będzie również lekarskie orzeczenie o tym, że osoba może wykonywać pracę na wysokości. 

Specjalne szkolenie BHP powinno odnosić się do ryzyka w trakcie tego typu prac. Uprawnienie jest wydawane przy uwzględnieniu stanu psychofizycznego danej osoby. Tylko po spełnieniu wszystkich wymagań możliwa jest praca na wysokości. Osoba, która ma taką pracę wykonywać musi być zdrowa i gwarantować opanowanie. Osoba, która takie zadania realizuje musi zachować spokój między innymi w sytuacjach stresujących.

Sprawdź jak robią to fachowcy: usługi wysokościowe warszawa

Powrót na górę