Czym jest honowanie ?

Czym jest  honowanie ?

Honowanie jest jedną z metod , mającą na celu wygładzenie konkretnej powierzchni. Wykorzystuje się je w ostatecznej obróbce przedmiotów potrzebujących dużej dokładności. W ten sposób obrabia się najczęściej otwory o okrężnym przekroju lub powierzchnie zewnętrzne przedmiotów obrotowych walcowych lub stożkowych. Honować daje się również powierzchnie płaskie oraz niektóre uzębienia.

Zaletą wygładzania jest duża dokładność wymiarowa jak również nieduża chropowatość . Wygładzać można zarówno bardzo małe, jak i sporych rozmiarów elementy.

Najmniejsza akceptowalna średnica to kilka milimetrów, a maksymalna wynosi blisko 1m . Przedmiot może mieć długość od 1 cm do około dwudziestu metrów. Należy pamiętać, że końcowy efekt gładzenia będzie zależny od:

• materiału pilników ściernych,

• kąta nachylenia przycinanych śladów,

• rodzaju cieczy chłodząco-smarującej,

• nacisku powierzchniowego.

Narzędziem, które wykorzystywane jest do honowania jest gładzik, a więc głowicy, na której obwodzie umieszczone są pilniki ścierne. Ścieranie odbywa się poprzez wykonywanie ruchów obrotowych oraz posuwisto-zwrotnych.

Wśród atutów honowania znajdują się przede wszystkim: wysoką dokładność umożliwiającą dobre spasowywanie się elementów, co znacznie ogranicza ich niszczenie się, ale też dłuższą żywotność detali, co jest spowodowane niskim naciskiem na tworzywo.

Powrót do góry